torsdag 7 mars 2013

Digisam byter webbsida

Nu flyttar Digisam sin webbsida från Blogger till en egen sajt.  Vi fortsätter med vårt bloggande på digisam.se!

fredag 1 mars 2013

DISKA rullar igång

Kopparna diskas, Hotel de Gink ca 1910. Fotograf: okänd, Library of Congress, US (pd)
Vi har tidigare berättat om vårt DISKA-projekt som under 2013 ska leda till att vi alla får tillgång till vissa väsentliga auktoritetslistor som länkbar, öppen data via webben. Projektet inleds med en inventering, och vi är glada att kunna presentera en ny medarbetare som kommer att ansvara för den. Välkommen Helena!

Jag heter Helena Lundin och har idag börjat på mitt nya jobb här på Digisam i projektet DISKA (digitala, semantiska kulturarvsauktoriteter). Mitt arbete går ut på att inventera Digisams 24 medverkande myndigheter på register, listor, databaser, kartotek eller liknande som kan tänkas finnas på personer, organisationer eller annat som inte direkt knyter an till enstaka föremål, men som ändå kan vara intressant för att fördjupa kunskapen om det. Alltså handlar det inte om direkta samlingar utan snarare om parallella register som kanske tidigare använts internt. Till en början kommer jag att undersöka vad som finns och sedan kommer en referensgrupp ta ställning till vad som är intressant att gå vidare med och länka som öppen data. Inventeringen är planerad att ta två månader. Min arbetsplats är på Krigsarkivet, men jag kommer troligen att röra mig ute på de olika myndigheterna mycket.

Jag kommer tidigare från museibranschen och har arbetat på flera museer med bland annat katalogisering av museiföremål. Nu närmast har jag dock de senaste tre åren arbetat med en inventering av svenska träleksaker för en kommande utställning med Bard Graduate Center, New York som uppdragsgivare.

Har ni några frågor eller andra funderingar kring DISKA-projektet och inventeringen tveka inte att höra av er till mig på helena.lundin@riksarkivet.se.

Helena Lundin

 

tisdag 19 februari 2013

Digisam på nätet vecka 6 och 7


15 februari

Bra lunchmöte med repr för #Skansen idag. Och en hel del inre arbete att hinna ikapp med efter många resdagar. / Johanna


14 februari

 
Med Fra Mauros världskarta från 1500-talets mitt som fond, berättade Sanja i torsdags om kulturarvsinstitutioner och e-infrastruktur i Sverige under projektet DCH-RP:s plenarmöte på Biblioteca Nazionale Marciana i Venedig /rolf

Är på Borås högskola för att diskutera fördjupat samarbete mellan Borås, KTH & Digisam/kulturarvsområdet. Spännande! / Johanna


11 februari

 
Bra diskussion på Museiverket idag, med nordiska kollegor, om bl.a. möjlig samverkan kring översättning av SPECTRUM. / Rolf, Sanja och Johanna

6 -7 februari

Rolf och Johanna åkte till Fränsta och var med på Digidailys slutseminarium. De närvarande internationella experterna Edwin Klijn och Simon Tanner var imponerade av MKC och DigiDaily.   says the workflow&performance, imaging&quality and production cost is world class actually best in the world!

 


Tips om intressanta länkar

Vem vill vinna 15 000 euro? / JohannaHar din institution fritt material som skulle förtjäna större uppmärksamhet? OKFN söker gästbloggare som vill dela med sig av kulturarvet på OpenGLAM. / JohannaDags att förbereda sig för Open Data Day, den 23 februari, överallt i hela världen! / Johanna

It's a wakeup call for us all, says Andrew Green at the National Library of Wales. It's essential reading for anyone in the business of access to digital content. / JohannaLondon i april? / Johanna

Konst på webben är - också - en fråga om siffror. / Johanna

  

Vill du fördjupa dig i Creative Commons en eftermiddag? Välkommen den 27 feb till Stockholm http://www.webbstjarnan.se/blogg/seminarier/att-ateranvanda-och-skapa-nytt-ett-halvdagsseminarium-den-27-feb/ måndag 4 februari 2013

Digisam på nätet vecka 5

För att inte allt vi skriver ska försvinna i webbflödet, och för de som inte har FB och inte läser på Twitter, så kommer vi att göra veckovisa uppsamlingsbloggposter. Här är veckan som gått 28 januari - 3 februari:

 

Möten, konferenser, etc.


2 februari:
Tack till Umeå universitetsbibliotek och Västerbottens läns ABM-institutioner för en bra konferens i veckan som gick!

Staffan Sandberg demonstrerar bokskannern, en sympatisk robot.

31 januari:

Digisam är på Umeå universitet idag och deltar i konferensen "Syns vi så finns vi". Rolf berättar om digitaliseringsstrategi och regionerna.

Kommentarerna efter Rolfs föredrag handlade om hur så stora insatser finansieras -att många inte ska behöva göra samma sak på olika håll-, önskemål om en centraliserad växlingslåda för metadata, hur man kan delta i Digisams arbetsgrupper, hur vet man vilka auktoriteter som är "rätt", och hur Digisam ser på K-samsök. Det var också mycket diskussioner om standarder och upphovsrätt.
 • 27 milj har Umeå universtetsbibl i årl budget för att förse sina användare med böcker, e-resurser mm för studier och högklassig forskning.
 • ...därför måste vi fokusera på att användandet ökar säger Sandra Jonsson.
 • Ni (minnesinst) sitter på material som skulle få folk att fullständigt glömma sitt ointresse.
 • Glöm inte att ni har ett ansvar för att användarna lär sig att använda era tjänster säger Ann Wklund.
 • Peder Andrén berättar om vägen från NAD till det europeiska arkivportalen APE.
 • Kommer den Europeiska Arkivportalen att vara en långsiktigt hållbar resurs - ja, säger Peder Andrén.
 • Rolf var på vindsvandring på Nationalmus med efterföljande dragning för/diskussion med centralmuseicheferna om samverkansomr med Digisam
 • Johanna var på möte om digitaliseringsfrågor på DN.

30 januari

Har varit på Ku-dep på fm för att diskutera svenska insatser under ordf-skapsåret i Nordisk ministerråd. T ex #nordlod ! /Johanna

Anki Berg på Västerbottens museum berättar medryckande om hur museet använder sociala medier som en grundläggande plattform för kommunikation med användarna. /rolf

29 januari

Kommer just från intressant möte om museistatistik med Rickard Bengtsberg på Kulturanalys. / Johanna

Tack till Torsten Nilsson och Daniel Lind på Västerbottens museum för ett bra möte om samlingssystemet SOFIES utveckling mot version 8 och vilka samband som finns med Digisams uppdrag! /rolf

 

Länkar

Den europeiska arkivportalen #ArchivesPortalEurope är nu släppt i vers 1.1 - innehåller 45 milj digitala objekt http://www.archivesportaleurope.net/ #arkiv  

Om ett samlat norskt API över kulturarvsresurser för app/webbutveckling. Ska bli intressant att se vad det kan leda till! / Johanna http://kulturognaturreise.wordpress.com/2013/01/26/norvegiana-api-digitaltmuseum-apps4norge-og-apne-data

Historiska data + Visualisering = Jättefint! / Johanna http://www.handsomeatlas.com/

The Museums & Mobile Online Conference VI äger rum på webben tisdagen den 19 mars 2013 och består av nio case studies och en key note-föreläsning. Registrera dig idag! / Johanna http://www.museums-mobile.org/program-details-mm6/

Digisam, CC Sverige och .se bjuder in till samtal om svåra frågor rörande upphovsrätt och CC-licenser. Välkommen! / Johanna http://www.webbstjarnan.se/blogg/seminarier/att-ateranvanda-och-skapa-nytt-ett-halvdagsseminarium-den-27-feb

En liten påminnelse: På holländska Open Beelden (Öppna bilder)finns 15 petabyte CC-licensierad film/video på en helt öppen plattform (där både format, kod och mjukvara byggts på öppen standard). Heja Holland! / Johanna http://www.openbeelden.nl/

Louisiana i Humlebaek den 1 mars? / Johanna http://www.fabel.se/trulydigital

"Game rockart" - ett digitalt spel om hällristningar i Nämforsen. http://rockart.humlab.umu.se/game/

"It's easy to use and highly addictive" - British Library behöver din hjälp med världens finaste historiska kartsamling. Give them a hand! / Johanna http://www.culture24.org.uk/history%20&%20heritage/art417833

Ljud på webben - Både interaktivt och coolt! / Johanna http://www.oljudsthlm.se/home

OKFN har lagt upp en ny resurs som listar GLAM/ABM-resurser som finns fritt & öppet tillgängliga på webben utan restriktioner. Det är bra eftersom det gör det lättare för många att hitta användbart material. Komplettera gärna med mer innehåll! / Johanna http://openglam.org/2013/01/28/new-section-on-openglam-open-collections/

Spana rapporterar om en stark trend. / Johanna http://www.riksutstallningar.se/content/spana/%C3%B6rat-mot-%E2%80%9D-internet-things%E2%80%9D

Classical Music Hack Day pågår just nu i Wien där utvecklare och musiker tillsammans kommer att ta fram nya applikationer för klassisk musik. /Sanja http://www.classicalmusichackday.org/

OCLC blogg: Linking Library Data to Wikipedia. /Sanja http://www.oclc.org/research/news/2013/01-31.html

IFLA, ICA, CCAAA, ICOM, ICOMOS och ICSTI har tillsammans antagit CDNL rekommendationer för "Principles on Global Cross Sectoral Digitisation Initiatives" som fokuserar på utvecklingen av globalt distribuerade digitala samlingar. /Sanja http://www.ifla.org/news/statement-of-principles-on-global-cross-sectoral-digitisation-initiatives

Using semantic web technologies in the DCA (Digitasing Contemporary Art) project. /Sanja http://www.dca-project.eu/news_activities/detail/using_semantic_web_technologies_in_the_dca_project

Alla samarbetsprojekt med svensk koordinator eller svenska medverkande som har fått stöd inom EU:s kulturprogram sedan 2007 finns nu samlade på Kulturrådets webbsida. /Sanja http://www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/Nyheter/Projektbank-pa-webben/

EDUCA - Berlin i december? / Johanna http://www.online-educa.com/


torsdag 31 januari 2013

Länkad öppen data-workshop på Riksarkivet

Förra veckan (21 - 25 januari) hölls en workshop på temat öppen länkad data på Riksarkivet i Marieberg. Det hela sparkades igång på måndagen med att riksarkivarie Björn Jordell hälsade alla välkomna. Öppen data-evangelisten Peter Krantz berättade för en fullsatt hörsal vad öppen länkad data är och varför det är bra (Peters presentation finns här).

Peter Krantz visar den femstjärniga modellen för öppen data.

Personal från Kungliga biblioteket, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet arbetade tillsammans under veckan med att öppna och länka samman dataset som är av stort intresse också för många aktörer utanför de tre myndigheterna. Det dataset som det fokuserades mest på var auktoritetsposter (uppgifter om personer och organsiationer) från Riksarkivets NAD och ARKIS.

Arbetet tog avstamp från de poster som fanns både hos KB, RAÄ och RA. Man fokuserade på personposter eftersom dessa ofta är lättare att matcha mot varandra än t ex platser. "Sven Hedin" på Riksarkivet kan enkelt matchas och identifieras som samma person som KBs "Sven Hedin".

Rent praktiskt innebar det bl a att några aukoritetsposter för kända personer länkades till så kallade URIer. En URI är en kodsträng som identifierar en unik resurs. Två stora URI-källor är VIAF och DBPedia. Om vi fortsätter med exemplet "Sven Hedin" så är NADs post om Sven numera länkad till DBPedias Sven Hedin-URI. Till DBPedia pekar redan ett stort antal länkar från andra öppna datakluster. Genom DBPedia är man säker på att det är samma "Sven Hedin" som andra som länkat till posten avser.

Under veckan så identifierade man också vilka olika typer av auktoriteter som Riksarkivet har, och man tilldelade dessa typer lämpliga kodspråk, s k ontologier. För auktoritetstypen personer använde man ontologin FOAF (Friend Of A Friend - beskriver personer, deras aktiviteter, och hur de förhåller sig till andra personer och objekt). Förutom FOAF användes SKOS för att beskriva ämnesord och hierarkier, Dublin Core för allmänna bibliografiska begrepp, samt DBPedias egen ontologi för att med dess generella klasser och begrepp beskriva ytterligare detaljer, såsom födelseår och platser.

Matchning av RAs auktoritetstyper med lämpliga ontologier.

Det sattes även upp SPARQL-endpoints till den länkade data från RA som skapats under veckan, samt till RAÄs redan publicerade öppna data. En SPARQL-endpoint låter andra få åtkomst till datat så att t ex samsökningar i många datalager går att göra utan att först behöva importera/aggregera allt till en och samma databas.

Veckan avslutades på fredagen inför en åter smockfull åhörarsal med att Martin Malmsten presenterade vad som hade åstadkommits. Riksarkivarien och riksbibliotekarien var på plats, riksantikvarien hade representation närvarande. Alla tre var eniga om att öppen länkad data är bra och något som ska jobbas med i framtiden. Nu kommer Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Riksantikvarieämbetet att gå vidare i arbetet med att publicera länkad öppen data till nytta för användare, informationsförvaltare och samhället i stort.

/Susanne

måndag 21 januari 2013

Mer användning = mer nytta

Försäljare i "spacettes"-dräkter poserar framför raket-allén till Tupperware Home Parties Inc i Orlando, sommaren 1960.
Fotograf: okänd, State Library & Archives of Florida (no known copyright restrictions) 
Creative Commons-systemet fyllde nyligen tio år – hurra! – och det blir alltmer spritt och använt i hela världen. För kulturarvssektorn har CC erbjudit nya möjligheter att enkelt sprida historiska material, och för användare och publik nya chanser till en mer intensiv och interaktiv användning av källorna.

CC-licensiering har stora fördelar för bl a skolan men ökar också chansen att material från arkiv, bibliotek och museer mer allmänt sett sätts i rörelse, upptäcks av fler och kommer till nytta i fler sammanhang. Den stora potentialen hålls dock tillbaka av att många institutioner väljer förhållandevis strikta licensieringar. Framför allt kan man undra om vi inte överanvänder NC (non commercial – ickekommersiell).

Creative Commons Tyskland har tillsammans med Wikimedia Tyskland och iRights.info undersökt effekterna av detta och sammanställt en rapport som svarar på centrala frågor som:
 • Vad är egentligen kommersiellt bruk?
 • Skyddar NC-märkning verkligen mot kommersiell användning?
 • Kan NC-märkt material användas i skolan? I pressen? I Wikipedia?
Nu finns rapporten, tack vare Open Knowledge Foundation Tyskland, även på engelska. Den heter Consequences, risks and side-effects of the license module ”non-commercial use only – NC” och jag tror att den kan vara av intresse också för många svenska institutioner som står inför att öppna sina digitala samlingar och vill göra dem maximalt användbara för så många som möjligt.
Johanna Berg, Digisam