onsdag 2 maj 2012

Vi försöker sortera...

Postsorteringen, New York ca 1910-15. Fotograf: okänd. Library of Congress. No known copyright restrictions.
Vi på Digisam har regeringens uppdrag att i samverkan med minnessektorn arbeta med frågor kring digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Vi möter många som tycker att det är en bra idé, men får också många frågor om vad de där begreppen står för – egentligen.
Vi har sett att orden förstås på olika sätt inom arkiv, bibliotek och museer. Man använder samma ord för helt olika saker, eller olika ord när man menar samma sak. Ibland när man säger ”digitalisering” menar man alla slags IT-stödda processer, ibland får samma begrepp stå för något vi uppfattar som en mindre delprocess (scanning t ex). På det viset tar det tid att förstå varandra. Det kan bli svårt att lösa problem när man inte har en gemensam förståelse för vad de består i, och risken finns att man blir både oense och överens på helt fel grunder.

Därför prioriterar vi på Digisam en gemensam Begreppsmodellering för området ”Digitalt kulturarv”. Experterna i vår styrgrupp – Martin Bjersby (Riksarkivet), Göran Konstenius (KB), Lars Lundqvist (RAÄ) och Sven Rentzhog (Nordiska museet) – har hjälpt oss att ta fram en generell och övergripande konceptuell modell som ska förstås icke-kronologiskt och täcka in alla aspekter av "digitalt kulturarv" så som det definieras i våra uppdrag.
Obs! Klicka för större bild.


Vi hoppas att den ska hjälpa oss att ensa begreppen och skapa en gemensam förståelse för vad som är äpplen och päron. Modellen kommer vidare att ligga till grund för fortsatt modelleringsarbete, där vi stegvis bryter ned delarna i allt mindre beståndsdelar och så småningom når fram till mer specifika och konkreta frågor om t ex olika bärare och materialtyper. När vi väl fått ordning på begreppen blir det lättare att utforma sektorsövergripande råd och stöd för vardaglig problemlösning inom området, något som efterfrågas på många håll, inte minst inom Kulturarvslyftet.

För att komma vidare i arbetet behöver vi just nu från er som jobbar i sektorn feedback på följande punkter:
1.      Finns det något som hör hit (till digitalt kulturarv) men som INTE täcks in av överrubrikerna/ huvudprocesserna: Styra, Producera, Använda, Bevara?
2.      Finns det något under Producera som INTE täcks in av underrubrikerna/delprocesserna: Bildfångst & Metadata?
3.      Finns det något under Använda som INTE täcks in av underrubrikerna/delprocesserna: Öppen data & Paketering?
4.      Finns det något ytterligare av vikt att tillägga, stryka, flytta, ändra?

Är mycket tacksam för just dina synpunkter på just dessa frågor! Kommentera gärna här nedan eller maila mig direkt men OBS senast den 14 maj. Räkna också med att vi kommer att återkomma med ytterligare frågor längre fram i modelleringsprocessen. Vi ser fram emot att ta del av dina bidrag till en robust gemensam förståelse av vad digitalt kulturarv handlar om. Egentligen.
Johanna Berg, Digisam

39 kommentarer:

 1. Bra initiativ! undrar dock om det finns att tillgå en version med större upplösning? Just nu är den lite svår att läsa. tack.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym
   Svårt med tekniken, eller hur? Nu kan du klicka på bilden ovan så får du upp den i större format. Välkommen med flera synpunkter!
   / Johanna

   Radera
 2. Till att börja med: detta är ett jättebra initiativ, och det är exakt detta som saknas och som bara Digisam kan göra någonting åt - att skapa lite reda i den generella oordning som gäller för dessa frågor på kulturarvsområdet. Om vi andra står för fältarbetet så står ni för taktpinnen och kartläsningen (och kartritandet i viss mån). Applåd!

  Men jag är inte helt överens med er processbild. Jag tycker att den blandar strukturer med processer på ett olyckligt vis och att det vore lämpligt att bryta ut vissa komponenter från att omfatta endast ett delområde till att bli mer generella förutsättningar för allt som rör detta, mest för att mindset:a vad som är grundläggande förutsättningar (duken och färgen) och vad som är metoder och tekniker (som kan skilja sig mellan olika stilar, aktörer och ändamål).

  Det jag tycker är mest avvikande från min egen uppfattning är att modellen bryter ut Öppen data som en del av användningsprocessen. Det är den väl iofs, men borde den inte huvudsakligen vara spelplanen som vi alla rör oss på? Det är inte bara i användningen som det är viktigt att datan är åtkomlig, detta måste man ha i åtanke även när man skapar den digitala informationen och när man bevarar den.

  Öppen data är, menar jag, strukturen vi jobbar inom, inte en delprocess under användning. Det bör vara tydligt att detta är en målsättning och ett rimligt slutmål för all information man har ansvar för som institution. Öppen data är vägnätet och skyltsystemet som kommunikationen sker inom, själva infrastrukturen, och den spelar roll för både produktion, bevarande och olika aspekter av användning.

  Användandet av datat är i själva verket också (i enlighet med webb 2.0 - att du kan göra avtryck själv) produktion av data, och det är en oändlig loop mellan produktion, användande och bevarande. jag skulle nog gärna se det som att Produktion och Användande är identiska processer, och att det bara blir problematiskt när man sätter sig själv (institutionen) i ena rummet och "publiken" (användarna) i ett annat. Jämför med Wikipedia - hur skulle de här processerna se ut där? Riktningen vi rör oss i borgar för ihopflätade processer kring användning och produktion. Min uppfattning är att det åtskilda perspektivet i huvudsak är en massmedial konstruktion. Ta den här bloggartikeln som exempel, är det själva bloggen i sig som är den digitala informationen (objektet) eller är det artikeln plus kommentarer? Ingår det som jag skriver i artikelns kontext eller är det ett eget objekt?

  Jag tror dessutom att modellen är en bra avbild av hur det sker (eller kanske borde ske) idag, när man hanterar digital information, men det finns också ett behov av att titta på hur man hanterar förändring av den struktur som man bygger upp. Styrningsprocessen blir därmed viktig både på metanivå (Digisam) och institutionsnivå, men det är väldigt olika uppdrag. Institutionsnivån är helt utan struktur idag - helt naturligt, och jag tror att man förväntar sig att Digisam ska leverera detta.

  Sen ogillar jag idén kring "paketerad information". Historiskt sett har paketen varit en del av distributionsformatet (film, bok, tidning etc), men i en digital värld är paketeringen egentligen bara ett lite otidsenligt sätt att imitera en analog tidsålder. Och samma problem råder egentligen även här kring avgränsningen: det är extremt svårt att säga var "datat" slutar och "paketeringen" börjar. Är det inte så att Karl XII i viss mån är metadata kring hans stövlar som finns på LSH? I en digitaliserad verklighet är det egentligen mötet med den digitala informationen vi pratar om, och där ingår ju både rdf-filen, filmen, Wikipediaartikeln och boken kring föremålet för vår uppmärksamhet i konceptet "paketering".

  Jag tror att vi behöver sluta att se information som en produkt här, och istället mer generellt betrakta den som infrastruktur. Men det är ju vad jag tycker, och jag har svårt att tro att detta lite avvikande synsätt skulle kunna få fäste i en institutionell värld annat än på längre sikt.

  //Henrik Summanen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Henrik & tack för synpunkter. Det är ett återkommande problem att allting hänger samman, men jag föreställer mig att vi ändå måste försöka behandla olika delar i konceptuell åtskillnad. Lovar att återkoppla mer genomtänkt efter den 14 maj. Hoppas till dess på fler smarta inspel de närmaste veckorna och givande fortsatt diksussioner. Nästa gång vi ses kanske du kan visa en konceptkarta i din smak?
   / Johanna

   Radera
  2. Vi pratade på Digisam igår om det du är inne på när det gäller öppen data och andra centrala utgångpunkter för hur vi hanterar offentlig information. Vi tror precis som du Henrik att det finns ett antal grundförutsättningar som följer av den digitala agendan för Sverige http://bit.ly/HBL54W som behöver tydliggöras i en särskild text. /rolf

   Radera
 3. Jag saknar tillgängliggörandet (innebörden snarare än det faktiska begreppet) under Paketering. Jag upplever det som en komponent mellan Förmedling och Levandegörande men jag tror att arbetet skulle må bra av att precisera även tillgängliggörandet (alltså även form och format och således inte enbart tillgänglighet ur ett handikapperspektiv).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Amanda & tack för svar! Vi tänkte oss nog att "tillgängliggörande" faller under användbarhet - för hur ska man kunna använda något om det inte är tillgängligt? Men som du antyder är ordets innebörd lite luddig. På ett arkiv betyder det att en besökare kan få fram en beställd handling, i museisektorn ofta att något är nåbart (även) för personer med funktionsnedsättning och ibland att det är begripligt/kontextualiserat så att det kan ha mening även för en icke-expert. Vilken innebörd är det du saknar? Kan du precisera det så att vi inte missar något viktigt i den fortsatta processen?
   / Johanna

   Radera
  2. Hej
   Ja som du säger så är ju tillgängliggörandet en del av användbarheten. Det jag saknade var just ett förtydligande kring detta eftersom jag anser att rubriken Använda är väldigt generell. Jag skulle önska ett större fokus just på formen för tillgängliggörandet men samtidigt kan jag mycket väl se att detta är en detalj som förhoppningsvis och troligtvis kommer att tas med senare i processen.
   mvh
   /Amanda

   Radera
  3. Hej igen Amanda! Hela modellen ovan är formulerad på en generell och abstrakt nivå, men när vi bryter ned rubrikerna kommer vi att kunna stegvis zooma in den praktiska vardagsverksamheten på institutionerna. Just under Använda tror vi att det är viktigt att hålla isär Öppendata/Rådata och Paketerad/Kontextualiserad information. Tillgänglighet är sannolikt relevant för båda, men blir i det ena fallet en i huvudsak teknisk fråga och i det andra en kanske målgruppsnischad diskussion. Verkar det vettigt tycker du, eller tänker du på tillgängliggörandet i andra perspektiv?
   / Johanna

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 4. Jag som jobbar med audiovisuella handlingar, saknar under rubriken Producera, begrepp som inbegriper ljud och rörlig bild.

  /Magdalena Salomonsson

  SvaraRadera
 5. Hej Magdalena & tack för svar! Vilka begrepp tycker du behövs för att precisera att "digitala representationer" och "överföring från analog form" även tänks inkludera material på ljudband, filmbas, video etc. Skulle "Datafångst" vara bättre/mer heltäckande än "Bildfångst" tycker du?
  / Johanna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi (Enhetetn för audiovisuella handlingar i riksarkivet)håller på med den typen av definitioner eftersom vi ska hitta begrepp för nya Arkis (arkivinformationssystemet).
   Jag återkommer gärna, men är också öppen för förslag.

   /Magdalena

   Radera
  2. I det här generella sammanhanget håller jag med om att ett ord om "datafångst" (tillsammans med "metadatafångst") är mest lämpligt. Annars kommer man hamna i de små tingens värld väldigt snabbt. Undvik även gärna begreppet "digital" och utgå istället från att allt är digitalt.

   Radera
  3. Susanne Nickel4 maj 2012 17:43

   När vi nu prata om ord här kanske det vore bra att ta sig en titt på e-arkiv, e-diarium som också jobbar med orddefinitioner. Kanske här finns något att plocka ifrån?

   Radera
  4. Hej Susanne,
   vi håller med dig. Vi har nära kontakt med projektet e-arkiv och e-diarium och kommer att samverka i det fortsatta modelleringsarbetet./Rolf

   Radera
 6. Skulle "Mediafångst" vara bättre än "Bildfångst"? Datafångst omfattar väl även metadata tänker jag.

  /Magnus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars Aronsson3 maj 2012 13:41

   Ordet "mediafångst" är påhittat och används ingenstans. Det har totalt 7 Google-träffar. Bildfångst är en etablerad fackterm sedan över 25 år och har 6000 Google-träffar.

   Radera
 7. Hej Magnus & tack för svar! Kan vi uppfatta det som att du tycker Bildfångst/Metadata är en rimlig uppdelning och täcker in området under Producera?
  / Johanna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klokt sagt av Magnus, hade gärna läst innan jag kommenterade ovan ;)

   Jag tycker dock att man hamnar i massa problem om man börjar diskutera data/metadata på den här nivån. Det är inte glasklart vad som är vad, och särskilt inte i en digital värld där allt mest blir "data" som hänger ihop på olika vis. "Metadata" implicerar på något vis en hierarki mellan (den riktiga) informationen och den beskrivande informationen, vilket blir missvisande. I den bästa av världar har vi ingen metadata, bara beskrivande länkar till annan data.
   /Henrik

   Radera
 8. Hej igen! Hade ju varit klädsamt om även jag läst Magnus inlägg ordentligt innan jag svarade. Ber om ursäkt för slarv och instämmer i att Mediafångst kanske är ett beättre begrepp än Bildfångst. Och Henrik, jag tror att du har rätt i sak, men en av knepigheterna med den här diskursen är att att det är så få av oss som lever i den bästa av världar, eller ens har en idé om hur den ser ut. På vår pragmatiska nivå är det därför betydelsefullt att understryka att en bibliografisk post i Libris (metadata) inte är digital/data på samma sätt som t ex Dramawebbens faksimil av Dödsdansen, och det är därför vi envisas med att försöka lägga diskussionerna i olika lådor - fastän de hör ihop. Förstår du hur jag menar?
  / Johanna

  SvaraRadera
 9. Lars Aronsson3 maj 2012 13:38

  Jag behöver veta om ett visst verk redan är digitaliserat. Det enda verktyget för det, som finns idag, är att söka på Google. Här kunde Digisam hjälpa till genom att upprätta en katalog, men inga sådana initiativ syns till. I andra hand kunde Digisam kräva att alla som digitaliserar gör sitt material indexerbart för Google. Men det steget syns inte i det här processdiagrammet. Det är en brist.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Lars och tack för svar. Modellen i bloggposten ovan är inte tänkt som processdiagram. Idén med den är att försöka skapa en sektorsgemensam förståelse av vad begreppen står för. Bilden tar inte upp några aktiviteter/leveranser, och inte heller vilka aktörer som eventuellt bör stå för sådana. Men det betyder förstås inte att sådana frågor är oviktiga, bara att allt har sin tid och att vi tar dem vid ett senare tillfälle.
   Initiativ till den typ av katalogtjänst du efterfrågar har tidigare tagits inom DigX-projektet i Lund, se http://digx.ub.lu.se/indexfh.cfm, men som alltför ofta tycks det ha saknat långsiktig förvaltning/finansiering och verkar nu sedan ett par år insomnat. Digisam kommer att göra sitt yttersta för att samla resurser på verksamheter med långsiktigt stabil förvaltning och hoppas kunna återkomma till frågan om vilka verktyg som är allra viktigast.
   / Johanna

   Radera
 10. Jättebra initiativ helt enkelt. Litet såsom Henrik hann kommentera har modellen dock en ganska industriell syn på skapandet av det digitala kulturarvet som en produkt som först skapas och sedan blir 'färdig' för konsumenter. Samtidigt ser processen ut såsom det finns en ägare som faktiskt kan styra (hela) processen. Det här är inte helt olikt från de flesta process/livcykelsmodeller som finns redan tidigare. Den representerar ett institutionsperspektiv på det digitala kulturarvet som inte nödvändigtvis hänger ihop med det som händer med det digitala (eller analoga) kulturarvet 'där ute' på institutioner och särskilt på sikt i samhället. Jag menar inte att det är nödvändigtvis något stort fel med denna synvinkel i sig men det är viktigt att inte anta att allt finns med i bilden och/eller att dessa processer är de mest relevanta från en annan än en institutionell synvinkel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Isto och tack för feedback. Vår "övergripande konceptuella och icke-kronologiska modell" är inte ett försök att teckna hela bilden av digital utveckling för kulturarvet. Det har andra gjort bättre, se t ex Henrik Summanens Nätvaron i praktiken (http://www.k-blogg.se/2012/02/17/natvaron-i-praktiken-ett-idedokument/).
   Vi har i uppdrag att stödja 24 myndigheter i arbetet med "digitalisering" och hittills inleds alla dokument med bekymrade begreppsdiskussioner som landar i helt olika förhållningssätt. För dessa institutioner och många andra handlar de stora frågorna om hur de kan styra sitt interna digitaliseringsarbete mot effektivt resursutnyttjande, stabilt bevarande och maximal användbarhet. Och för att vi ska kunna prata om detta behöver vi en gemensam diskurs som vi nu försöker bygga tillsammans. Välkommen med flera inspel!
   / Johanna

   Radera
 11. I stort tycker jag att modellen känns användbar, vilket bör vara det viktigaste kriteriet för en modell. Jag har helt kort försökt fundera igenom Stockholms UB:s digitaliseringsverksamhet utifrån modellen och tycker den gav hjälp att förstå vår verksamhet och se var vi var starka och var vi var svaga (även om jag nöjt konstaterar att vi faktiskt tänkt på alla delar i modellen).

  Visst är modellen en förenkling, det ju alla modeller. Blir den för komplex blir den också oanvändbar. Den konstanta loop som finns mellan användning och produktion av digitalt material syns ju inte i modellen, men jag tror det är bättre att rita en annan karta för den, än att försöka få in detta i en och samma modell. Möjligen skulle jag vilja notera någonstans att även "digitalt fött" (för att använda ett begrepp jag egentligen inte tycker om) material kan hanteras enligt samma modell.

  Sedan funderar jag rent konkret på om rubriken "paketering" skulle byta namn till "kontextualisering"?

  Tror också att jag vill byta ut rubriken "öppen data" till något annat men har inget bra förslag. Egentligen vill jag kalla detta "web" eller "internet".

  (Och så tycker jag att "kulturarv" är ett lika komplicerat begrepp som "digitalisering", men det är en parentes.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anders & tack för att du tagit dig tid att kika på modellen. Extra kul med inspel också från bibliotekssidan! Användbarhet är vårt motto, och vi lovar att rita flera bilder, modeller och processcheman allt eftersom. Vi kommer också att modifiera bilden här ovan då vi sammanvägt relevanta synpunkter. Fler än du har uttryckt viss skepsis mot paketering resp öppen data - kontextualisering resp rådata är vanliga förslag på alternativa rubriker. Hur låter det tycker du? Det digitalt födda materialet smygs in nere i högra hörnet och den klent formulerade idén med det är att det tänks ansluta till användning och bevarande. Vad gäller själva kulturarvsbegreppet har vi lagt det i mitten helt enkelt därför att det är det regeringen använder när den skriver sina uppdrag och sådana kan inte mötas med dekonstruktion. På återhörande!
   / Johanna

   Radera
  2. Missade insmygningen i nedre högra hörnet...

   Jag är inte så förtjust att använda rådata istället för öppen data. Rådata skulle för mig hamna under bild/datafångst - i SUB:s process är det de obearbetade TIFF:arna som är rådata (eller, hmmm, är den fysiska förlagan rådata?). Det ni pratar om under rubriken öppen data är, tänker jag, snarare en förädling. (Även Tim Berners-Lee's "Raw Data Now!"-kampanj syftade ju till att göra något med rådatat, nämligen att tillgängliggöra det på internet.) Det ni beskrivit under rubriken handlar för mig väldigt mycket in "internetifiering" (API:er, permalänkar, LOD o.s.v.). Viktiga saker! Eftersom det är underförstått att publicering idag sker via internet och vettig publicering innefattar t.ex. permalänkar, API:er och datadelning, skulle jag nog kalla den processen publicering. Publicering och Kontextualisering funkar fin som delprocesser under "användas".

   Radera
  3. Hej igen! Vi får nog fundera ett varv på de där underrubrikerna. Huvudpoängen är att "publicering som LOD" är något annat - och mer användbart - än paketerad info i dig utst eller tematiska webtidskr typ. Återkommer! / Johanna

   Radera
 12. Jag tycker att modellen ganska bra stämmer överens med mitt sätt att se på digitalt kulturarv. ”Digitalt kulturarv” kanske skulle kunna tas för kulturarv i född digital form snarare än ”digitaliserat kulturarv” vilket jag tror är det som ni menar.

  Jag har ett tillägg till processen producera. Jag tycker att ”efterbearbetning” är värd ett eget processteg. Jag är van vid, från andra arbeten med att definiera digitaliseringskedjor och processer, att se bildfångsten endas som den del i produktionsprocessen som rör själva avbildningsförfarandet där masterfilerna eller arkivfilerna (som är råmaterialet produceras). Alla andra förädlingsprocesser så som skapande av derivat för webbvisning, förlagor print on-demnadtryckning, OCR-läsning, OCR-zoning, skapande av e-pub format etc. ligger inom ramen för efterbearbetning. Fokus på dessa två processteg är helt olika. I bildfångst (eller digital avbildning som jag tycker är en bättre term) ligger fokus på att skapa en ”rå”-fil som ett på så riktigt sätt som möjligt avbildar förlagan, som har en hög teknisk kvalitet och som kan användas som utgångspunkt för att skapa alla andra derivat. Under efterbearbetning är fokus på att skapa material som är användbart i olika publiceringskanaler och där kvaliteten utgår från upplevd kvalitet snarare än teknisk.

  Vad det gäller ordet paketering som det används i det här sammanhanget så finns har jag inga synpunkter men noterar att det krockar med ett annat paketeringsförfarande som ingår i bevarandedelen. Många arkivsystem bygger på OAIS-modellen där SIP, AIP och DIP paket är vanliga begrepp och där paketering används flitigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Erik och tack för synpunkter. Vi tänker oss att vi i steg två kommer att bryta ned varje delprocess i ytterligare delprocesser. Då kommer det också att klarna om de derivat du talar om hör mest hemma under media/bildfångst eller snarare bör skrivas in under användning. Som komplement till ditt förslag om efterbearbetning kan nämnas att andra röster fört fram förberedelser som ett separat inslag. De hävdar då, med viss rätt, att inventering/urval/prioritering är felplacerat under styrning.Hur tänker du kring det?
   Själv börjar jag känna ett visst behov av det ännu oritade schema som också pekar ut bl a behovet av explicita processer/rutiner och infrastrukturella stöd/verktyg. Min förhoppning är att vi kommer dit - med hjälp av dig och andra kolleger i sektorn!
   / Johanna

   Radera
 13. Bra modell! Jag vill mest instämma med några föregående talare: datafångst tycker jag är bättre än bildfångst, som tycks utesluta åtminstone ljudinspelningar. Paketering/öppen data ledde mina tankar på helt fel spår, men när jag såg alternativen kontextualiserat/rådata blev det hela genast klarare -- de termerna är nog bättre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Stefan & tack för svar! Vi jobbar vidare med detta under våren och återkommer med en reviderad modell så snart vi kan. Ser ju att det behövs något slags ordförklaringar till valda begrepp och hoppas på att saken blir tydligare allt eftersom. / Johanna

   Radera
 14. För det första tycker ja att framställningen är mycket intressant och en utmärkt utgångspunkt för vidare diskussion. Jag presenterar i det följande en begreppsmodell av lite annan typ som kan användas till att analysera och komplettera den föreslagna Digisam-modellen speciellt då arbetet fortgår och fördjupas.

  Först några begrepp på hög abstraktionsnivå som är fritt härledda ur ontologier som CIDOC CRM:

  1. Tid och rum
  2. Plats
  3. Stoff
  4. Externa händelser, aktiviteter och processer (events)
  5. Interna mentala fenomen
  6. Aktörer
  7. Fysiska objekt
  8. Konceptuella objekt
  9. Tekniska system
  10. Juridiska objekt
  11. Benämningar
  12. Egenskaper
  13. Tillstånd
  14. Relationer

  Schemat ovan bildar ett skikt i en hierarki som kan förgrenas vidare och ta olika former i olika kontext (t ex olika domäner har typer av aktörer resp. roller). Schemats entiteter och relationer bildar ett nätverk som i tekniska tillämpningar kan uttryckas formellt t ex med hjälp av RDF och OWL, vilka är den semantiska webbens ”modersmål”.

  Det givna schemat tillåter och förutser multippel realisering vilket betyder att en instans kan vara underställd flera högre stående klasser, t ex en entitet kan samtidigt vara ett fysiskt och juridiskt objekt. För att ta ett annat exempel: en entitet kan uppstå från en process som kan karakteriseras både som intellektuellt skapande och manuell produktion. Vidare, ett artefakt kan beskrivas utgående från sina fysiska egenskaper men även utgående från de betydelser som är förknippade med de givna formerna osv.

  Med hjälp av ovanstående entiteter kan man beskriva ett objekt från tillkomst till upplösning i enlighet med livscykelmodellen men även genom att inrama de givna entiteterna i konsekutiva faser i enlighet med Records Continuum modellen.

  Genom att från början stödja sig på internationellt godtagna modeller och standarder blir det i längden enklare att t ex serialisera information till ett transportformat som LIDO för att överföra data från ett system till ett annat. Vidare blir det möjligt att strukturera moln av länkad data på ett meningsfullt och för användaren intuitivt sätt. Slutligen, genom att ta i beaktande dimensioner som de ovan uppräknade blir det möjligt att disambiguera och kontextualisera – alltså både skärpa och berika – befintliga, ofta knapphändiga metadatascheman.

  Några observationer om den givna Digisam-modellen. Stommen kan beskrivas som processorienterad, där övergripande processer kan spjälkas upp i delprocesser. Då tycker jag att rubriceringen inte är helt konsekvent – rubrikerna faller inom olika klasser i det ovan givna schemat (alltså punkterna 1–14). De kan t ex klassificeras som events, konceptuella objekt, operativa system resp. juridiska objekt.

  Jag skulle gärna skilja mellan att tillhandahålla (det som producenten gör) och använda (det som konsumenten gör) information. Lådan “Använda” borde alltså spjälkas i tu. I redan befintliga värdekedjor som baserar sig på öppen data fungerar konsumenterna dessutom som sekundära producenter.

  Man borde kanske också göra åtskillnad mellan skapande och produktion, t ex före bildfångsten har vi en lång produktionskedja och i början av den en skapande verksamhet. Skapandet fattas nu i modellen.

  Även slutändan av ett objekts livscykel fattas. Det kan gälla gallring, kassation eller förstöring av objekt, en persons död eller upplösningen av en institution. Ett besläktat tema är att det finns två typer av transformationer av objekt: i den ena typen bevarar objektet sin identitet, i den andra typen får objektet en ny identitet.

  För att sammanfatta: Det går väl att hålla modellen begriplig men samtidigt förankra den teoretiskt och göra den kompatibel med existerande standarder. Det är värt att påminna sig om en slogan som Apple använde någon gång på 80-talet: en bra produkt har både yta och djup.

  Mika Nyman

  mika.nyman@synapse-computing.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Mika & tack för ambitiöst svar! Vi kommer att ha nytta av dina klargöranden i vårt fortsatta arbete med semantisk anpassning. Vår "övergripande konceptuella och icke-kronologiska modell" är emellertid inte tänkt som en heltäckande bild av digital informationshantering utan - väldigt analogt och gammeldags - ett försök att hitta gemensamma ord för den fortsatta dialogen med folk som inte talar RDF/OWL. Det är förhoppningsvis därför det ser lite banalt ut för dig som kan. På återhörande / Johanna

   Radera
 15. BEGREPP – FRÅN KOGNITION VIA FORMALISERING TILL OPERATIVA SYSTEM

  Begrepp uppstår ur våra upplevelser av vår föränderliga omgivning. I denna växelverkan med omgivningen skapar vi relativt stabila kognitiva enheter som återspeglar återkommande fenomen i vår föreställningsvärld. Begreppen motsvarar alltså det återkommande och varaktiga i upplevelsen. Trots att begreppen är relativt beständiga är de inte oföränderliga. Vi omdefinierar begreppen kontinuerligt så att de står allt bättre i samstämmighet med både vår upplevelse och andra begrepp - någon kan invända, att definitionerna är föränderliga men inte de underliggande begreppen. Denna process är inte bara subjektiv utan sker i social växelverkan och tar sig uttryck i olika diskurser. Digisam-modellen är ett uttryck för strävan att harmonisera sådana diskurser. De begrepp som identifieras i denna harmoniseringsprocess måste uttryckas som ett formellt system. Ett krav på detta system är, att man ur det skall kunna härleda klasser som kan implementeras med hjälp av programmeringsspråk. Här finns en fara för en återvändsgränd: en lyckad harmonisering kan leda till en lyckokänsla som döljer att man inte har skapat ett spår från de kognitiva entiteterna till formalisering och operationalisering som dessutom måste vara överensstämmande med internationella standarder och befintliga, planerade eller framdida tjänster. Det finns också en motsatt fara: att man skapar formella system som nog kan implementeras som klasser och operativa system men som inte har kontakt med en levande diskurs som på ett autentiskt sätt återspeglar den aktuella verkligheten i arkiv, bibliotek, museer och forskning. Den tredje faran är givetvis att man skapar tekniskt fungerande system som inte är förankrade i en täckande och konsistent beskrivning av måldomänen. För att få det hela att gå ihop krävas alltså domänspecifik expertis, strategisk överblick och teknisk insyn - alla tre.

  Mika

  SvaraRadera
 16. Här kommer ett par synpunkter(har inte hunnit reflektera över innehållet i de tidigare inläggen).

  Istället för ”Användas” kan ord som ”Förädla” eller ”Tillgängliggöra” passa bättre in. ”Användas” tycker jag blir otydligt i sammanhanget, det förknippar jag med processer som rör målgrupperna/brukarna.

  Angående ”Digitalt födda material”, den skulle kunna vara riktad till mitten till ”Digitalt kulturarv”. Även det innehållet kan behöva ”Bevaras” eller ”Användas” (förädlas/tillgängliggöras).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Helene och tack för synpunkter. Vad gäller användning är poängen med det (eller användbarhet) just att det för tankarna till nyttiggörandet av informationen. Tanken är att skärpa fokus på hur institutionerna/informationsförvaltarna kan skapa förutsättningar för maximal användning inom andra pol/samhällsområden som utbildning, forskning, turism, design - som alternativt/kompletterande till förädling/kontextualisering/paketering. Angående det digitalt födda, se svar till Anders Söderbäck ovan.
   / Johanna

   Radera
 17. Hej allihop och varmt tack för att ni tagit er tid att granska vår lilla modell, grunna och komma med smarta synpunkter och kommentarer som kommer att hjälpa oss vidare med modelleringen. Med de inlägg jag fått direkt på mailen är ni ett tjugotal som bidragit. Det tackar vi för och vi kommer att återkomma till er. Vi måste bara väga samman feedbacken först och revidera modellen innan vi kan återkomma med vidare steg i den öppna processen. Det betyder att vi nu stänger den här diskussionen nu och önskar er alla
  en trevlig helg!
  /Johanna

  SvaraRadera